DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE POLSKI OD 200 ZŁ

WIELE WZORÓW W LIMITOWANYCH ILOŚCIACH

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
com4tclick
§1
Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Firma ODR Piotr Podpora, 02-701 Warszawa, Żywnego 21a/134 02-701, NIP: 521-164-78-82, tel. 22 854 21 37, adres email: [email protected], REGON: 013118094, wpisana przez Prezydenta m st. Warszawy do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 335995.
Bank: BNP PARIBAS Nr rachunku: 95 1750 0009 0000 0000 0094 8306

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. Jeżeli z różnych powodów zabraknie towaru w konkretnej specyfikacji, klient zostanie o tym poinformowany mailowo lub telefonicznie i zostanie przedstawiona mu alternatywna propozycja – wydłużenia terminu dostawy spowodowana do produkowaniem danego towaru o żądanej specyfikacji lub propozycja alternatywnego towaru. Wyjątkiem może być całkowity brak danego materiału – wzoru, koloru itp. z którego są szyte etui na poduszeczki – wtedy klient zostanie poproszony o wybór innego etui do poduszeczki.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wysłania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4
Wysyłka towaru


1. Zamówiony towar Sklep wysyła do 3-4 dni roboczych za pośrednictwem firm wysyłkowych: InPost lub firmy kurierskich.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnych danych teleadresowych.

5. Sklep ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

§5
Reklamacje


1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 7-14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Zwrot środków z tytułu uznanej reklamacji zostanie dokonany zawsze tym samym kanałem, którym przeprowadzona została płatność.

§6
Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny odsyłając towar na swój koszt na adres sklepu z §1, zostanie zwrócona mu cała kwota za towar wraz z kosztami dostawy do Klienta.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny. Wskazane jest określenie numeru zamówienia abyśmy mogli je szybko zidentyfikować.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

ODR Piotr Podpora, ul. Żywnego 21a/134, 02-701 Warszawa, tel: 22 854 21 37, fax: 22 844 39 85, mail: [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w ust. 6 tego paragrafu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

Proszę odesłać lub przekazać nam zwracany towar na adres ODR Piotr Podpora, ul. Żywnego 21a/134, 02-701 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni

4. W ciągu do 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie do 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot środków z tytułu odstąpienia od umowy zostanie dokonany zawsze tym samym kanałem, którym przeprowadzona została płatność.

6. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
ODR Piotr Podpora
ul. Żywnego 21a/134
02-701 Warszawa
[email protected]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

§7
Ograniczenia realizacji zamówienia


Aktualnie realizujemy zamówienia i dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§8
Własność intelektualna


Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Znak towarowy com4tclick – zarejestrowany dnia 25/09/2014 pod nr. No 002544767-0002 do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) – Wspólnotowy Znak Towarowy nr CTM-013263751

Poduszeczki – podkładki pod nadgarstek com4tclick – zarejestrowany dnia 25/09/2014 pod nr. No 002544767-0002 Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) – zgłoszenie wzoru wspólnotowego nr RCD-002544767-0002

§9


Informujemy, że sklep www.com4tclick.pl przestrzega kodeksu dobrych praktyk rynkowych.

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206

§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

§11
Rozwiązywanie sporów


Wszelkie ewentualne spory dotyczące transakcji w pierwszej kolejności rozwiązujemy polubownie.

Bestsellers:
Twój koszyk 0
OSTATNIO PRZEGLĄDANE 0