Dziękujemy osobom, które zakupiły poduszeczki wspierając ten szczytny cel.