com4tclick®  gościł na XX Festiwalu Nauki w Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie